Project resultaten

Binnen het C-Evil-project bundelen partners hun krachten om nieuw leer- en trainingsmateriaal over EV-laders te ontwikkelen. Binnen het 2-jarige project zal  C-Evil de volgende outputs ontwikkelen:

Leerdoelen en curriculum

Om tot gedegen trainingsmateriaal over EV-laders te komen is het belangrijk eerst leerdoelen te formuleren en na te denken over de leermethodologie. De C-Evil partners hebben onderzoek gedaan naar vaardigheden, competenties en kennis die toekomstige electriciens nodig hebben in hun beroep.

Downloaden:

Leerdoelen | Leermethodologie | Curriculum voor EV-oplader

Leermateriaal voor docenten

Op basis van de gedefinieerde leerdoelen, methodologie en het curriculum ontwikkelen de partners samen de inhoud van het trainingsmateriaal alvorens het te valideren.

Leermiddelen voor studenten

In deze fase van het project wordt de inhoud van de training uitgewerkt. Docenten hebben er al kennis mee gemaakt en hebben feedback en advies gegeven. Om de praktische toepasbaarheid te vergroten, wordt het trainingsmateriaal op een student- en gebruiksvriendelijke manier aangepast.

Het betrekken van partners uit het werkveld

Het ontwikkelde trainingsmateriaal voor EV-laders is bedoeld voor de scholen binnen het project om te gebruiken, maar zeker ook daarbuiten. Daarnaast is het van groot belang dat scholen in contact blijven met het werkveld om ook in de toekomst de ins en outs op het geboed van EV-laders te integreren in het onderwijs.